Troula

Goce da vida. Celebración do ben estar en si mesmo, vivir en plenitude, desbordando os límites da nosa propia existencia.

Gozar das boas compañías, dignas de aproveitar. Establecer lazos e relacións; unha comunicación entre persoas que se enriquecen entre si eque achegan a vida e momentos insuperables cargados de enerxía.

Natureza en estado puro con consumo de substancias naturais.

troula

Vidrorresina. Baleirado. Medidas: 52 x 70 x 16 cm.