Mitá mitá

Unha das primeiras creacións. Xogando coa ironía, a obra trata o tema da utopía do “ideal”.

Que é o ideal das relacións humanas? Unha norma, unha pauta, unha realidade? Non é axeitado xeralizar no que ás persoas se refire. Un vulto redondo que se converte nunha figura poliforme composta por unha metade feminina e outra masculina que se unen formando un TODO, ao tempo que se asemellan a unha vértebra. Pura ironía.

mita-mita    mita-mita-2

mita-mita-3    mita-mita-4