Fuman two

Baseado na historia dun bo espertar; plasmada nunha imaxe que representa o evidente.

O goce da vida é o respecto por un mesmo.

Fuman two.

fuman-two