Fauna viva

Vida con formas suxestivas.

Figuras orgánicas e naturais que se fusionan. Oliveira simbólica que insinúa visións delicadas e despistadas ao autor.

fauna-viva

Madeira de oliveira. Talla directa.

fauna-viva-2

Madeira de oliveira. Talla directa.

ç