Eumesmo forxa

Eu mesmo, un de tantos distinto a todos.

Pensamento universal, o cárcere de portas abertas.

eumesmo-forxa

Forxa. Baleirado, molde perdido.