Crechodifusor

Inspirado como non… no trisquel celta

Feito por un gran artista como é Kin Fariña .

Nesta ocasión o difusor feito con vidrorrésina xenera unha transparencia semellante ás vidreiras que todos coñecemos.

crechodifusor

Materiais: vidrorresina. Técnica: baleirado.

crechodifusor-2