Caramuxo

Unha forma de ter presente a Natureza.

Ao tempo serve de punto reflexivo, de alternativa creada para facer un pobo máis limpo cun toque de clase, como para amosar un material digno como pode ser a vidroresina transformando lixo en expresión.

E moito toque de mar.

caramuxo

Vidrorresina. Baleirado.

caramuxo-2