Cachibache

Creado con botellas.

Este altorelevo de vidrorresina e unha interpretación da imaxe corporativa do establecemento para o cal foi realizado. Achegando co material, un toque de concienciación social.

cachibache

cachibache-2