Barra das Ánimas

Un retrato da alma social e unha crítica de cara ao capitalismo.

É unha obra formada por partes diferentes, cada unha delas dotada de vida e significado:

1.- Ente nai:  onde nacen as almas libres, puras, naturais e cheas de vida.

2.- Ánimas ensimesmadas: ánimas atrapadas en si mesmas debido aos seus medos e vivencias.

3.- Ánimas errantes: non só se conforman con errar, senón que tamén tentan provocar o teu erro.

4.- Berros: provocados pola sociedade consumista que fai caso omiso das consecuencias dos seus propios actos.

Que carallo!

relevo-animas

Vidrorresina. Baleirado.

relevo-animas-2