Aturuxo

Relevo cos logos do ATURUXO

No Centro Social Aturuxo exercín como mestre de escultura. Foi posible grazas á colaboración dun colectivo de rapaces pro-cultura tradicional, que foron quen de fomentar a cultura no máximo das súas posibilidades. Xerando así unha serie de propostas e iniciando novas correntes culturais no Concello de Boiro.

aturuxo

Vidrorresina. Baleirado.