Falo de sexo

Noites de ledicia e luxuria cheas de feminidade e paixón. Imaxinando alegrías pasadas, presentes e futuras. Contedores de vida doentes por ser abertos.

Vivir apaixonadamente, gozar da vida que nos tocou vivir.

falo-de-sexo

Vidrorresina. Baleirado.

falo-de-sexo-2

 

 

 

 

 

falo-de-sexo-3